My name is Portaal Oudeschoot (Portaal)
I live in Oudeschoot, Friesland

Skoatter Doarpsnijs

Skoatter Doarpsnijs.

Het Skoatter Doarpsnijs is de dorpskrant voor Oudeschoot en omgeving. Maandelijks wordt door vrijwilligers een oplage van 1000 exemplaren gedrukt en bezorgd. Onze dorpskrant wordt op alle adressen in Oude- en Nieuweschoot bezorgd. Tien maanden per jaar verschijnt er een krant. In de maanden juli en augustus heeft de redactie vrijaf. Financieel is onze dorpskrant afhankelijk van adverteerders en donateurs. Voor € 5.00 per jaar bent u voor het gehele jaar donateur.

Het redactieadres is: Jan Fabriek, Schoterlandseweg 31, Oudeschoot, telefoon 636174.

Email: janfab@online.nl

 • Redactie:      Andries v.d. Akker
                         Douwe Annema
                         Jan Fabriek
                         Annie Landman
                         Froukje Roossien
                         Theunis de Ruiter
                         Griet Stuiver

8

Powered by WordPress.
Theme: Portaal Oudeschoot by Tibor Bosma.