My name is Portaal Oudeschoot (Portaal)
I live in Oudeschoot, Friesland

Skoatter Doarpsnijs

Skoatter Doarpsnijs.

Het Skoatter Doarpsnijs is de dorpskrant voor Oudeschoot en omgeving. Maandelijks wordt door vrijwilligers een oplage van 1000 exemplaren gedrukt en bezorgd. Onze dorpskrant wordt op alle adressen in Oude- en Nieuweschoot bezorgd. Tien maanden per jaar verschijnt er een krant. In de maanden juli en augustus heeft de redactie vrijaf. Financieel is onze dorpskrant afhankelijk van adverteerders en donateurs. Voor € 5.00 per jaar bent u voor het gehele jaar donateur.

Het redactieadres is: Jacques Peters, Schoterlandseweg 14, 8451 CP Oudeschoot.

Email: jacq.peters@kpnmail.nl

 • Redactie:     
  • Andries v.d. Akker
  • Douwe Annema
  • Jan Fabriek
  • Annie Landman
  • Froukje Roossien
  • Theunis de Ruiter
  • Griet Stuiver             
  • Jan Slootjes

 

8

Powered by WordPress.
Theme: Portaal Oudeschoot by Tibor Bosma.