My name is Portaal Oudeschoot (Portaal)
I live in Oudeschoot, Friesland

Veiligheid en Sociaal

hoiting-m-mieke

Wijkagent in Oudeschoot is: Mieke Hoitingh

Voor dringende zaken moet u 112 bellen.
Gewone meldingen kunt u melden bij tel. 09008844
Emailadres: mieke.hoitingh@politie.nl

 

dorina

VSP:

Dorina Fennema, Weegbree 72, 8446SC Heerenveen

d.fennema@caleidoscoop.net 

De VSP-er is een medewerker van het Vrijwilligers Servicepunt die gespecialiseerd is in het coachen en begeleiden gericht op participatie. De VSP-er ondersteunt de vrijwillige inzet in wijken en dorpen.

 

Meitinkers,

Marja Hijma, Natasja Dontje en Peter Huizenga
Bel: (0513) 61 77 64
E-mail: woonservicezone4@heerenveen.nl 

E-mail: p.huizenga@heerenveen.nl

Hebt u vragen over zorg, welzijn of meedoen? Neem contact op met uw Meitinker.

Preventiemedewerker: 

Mireille Prins 088-2299858

 E-mailadres: m.prins@ggdfryslan.nl

 

Powered by WordPress.
Theme: Portaal Oudeschoot by Tibor Bosma.