My name is Portaal Oudeschoot (Portaal)
I live in Oudeschoot, Friesland

Tuin

Jaarvergadering 2018 volkstuinvereniging Skoatter Tûn

Jaarvergadering Volkstuinvereniging Skoatter Tún
Op 12 februari 2018 heeft de Skoatter Tún haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden in MFA Skoatterhûs
De jaarvergadering werd bijgewoond door 31 leden/belangstellenden. Opkomst ruim 50% van het ledenbestand.
Als nieuwe voorzitter werd gekozen: de heer F. de Jong en als nieuw bestuurslid de heer Sj. Pit. De secretaris de heer T. Nijboer werd herkozen.
De in het verenigingsjaar 2017 overleden leden: de heer A Pit, tevens jarenlang bestuurslid, en de heer G. Flierman werden herdacht.
De jaarvergadering had verder een gemoedelijk verloop.
De heer Seijens van De Tuinen van Weldadigheid te Veenhuizen hield vanaf kwart voor negen tot half elf een interessante lezing met lichtbeelden over biologisch tuinieren/vergeten groenten
De Tuinen van Weldadigheid, Hospitaallaan 48 te Veenhuizen, zijn een bezoek waard. Van juni tot en met september elke zondag van 13 tot 17.00 uur en de maanden juli en augustus zaterdags en zondags van 13.00 tot 17.00 uur.
Door verloop is er nog één perceel voor tuinjaar 2018 beschikbaar. Huur perceel, ca 100m2, €20 per jaar en eerste jaar een eenmalige borg van €16. Deze borg wordt terugbetaald indien het gehuurde perceel bij opzegging opgeschoond wordt achtergelaten.
Voor nadere informatie de heer A. Visser Ampèrelaan 16 Oudeschoot, telefoon 0513-636123.
Tjeerd Nijboer (secretaris)

Volkstuinvereniging De Skoatter Tún

De volkstuin is prachtig gelegen tegenover Huize Veenwijk en is ruim een halve hectare groot.

De tuin is verdeeld in 53 percelen van circa 100m2. Elke huurder van een perceel is automatisch lid van de vereniging.

Het vergt als aspirant tuinder enige inspanning om het kweken van groente, fruit en bloemen onder de knie te krijgen en vooral onkruid de baas te blijven. Eenmaal gewend dan is het een prachtige vrije tijdsbeoefening en dichter bij de natuur kan bijna niet. Er zijn maar weinig vrije tijdbestedingen welke per besteed uur zo weinig kost en als het goed gaat, staat daar van mei tot ver in de winter een gezonde opbrengst tegenover.

Hebt U belangstelling, kom gerust eens langs op de tuin en/of neem voor nadere informatie contact op met:

Bram Visser, lid van het bestuur, belast met de uitgave van percelen. Ampėrelaan 16, tel 0513-636134
Tjeerd Nijboer, secretaris  Kraaiheide 9 , Heerenveen tel.nr 0513-631402

Tuin

tuin2

Powered by WordPress.
Theme: Portaal Oudeschoot by Tibor Bosma.